AEO

YKK Nederland is al jaren AEO gecertificeerd.

Zij was een van de eerste bedrijven in Nederland welke deze status heeft verkregen.

De AEO certificering heeft als uitgangspunt nauwe samenwerking tussen bedrijven en douane. Het AEO-concept is gebaseerd op de door de Wereld Douane Organisatie ontwikkelde 'Customs-to-Business partnership'.
Belangrijke voordelen van een AEO-vergunning zijn minder controles, en voorrang bij controle als de zending is geselecteerd

Het gemeenschappelijke doel is het verhogen van de veiligheid van de internationale logistieke keten. De Douane wil met AEO ook legale handelsstromen beter faciliteren

Voor bedrijven in de internationale handel, is de AEO-vergunning steeds meer een noodzakelijke vergunning. Daarnaast wordt de AEO-vergunning steeds belangrijker als kwaliteitscertificaat. Hiermee tonen bedrijven aan dat ze onderdeel zijn van een veilige logistieke keten.

 

YKK Netherlands has been AEO certified for years.

 She was one of the first companies in the Netherlands to obtain this status.

The AEO certification is based on close cooperation between companies and customs. The AEO concept is based on the 'Customs-to-Business partnership' developed by the World Customs Organisation.

The common goal is to increase the security of the international logistics chain.

mportant advantages of an AEO permit are, for example, fewer inspections and priority if a shipment is selected for inspection.

Customs also wants to facilitate legal trade flows with AEO.

For companies in international trade, the AEO licence is increasingly a necessary permit. In addition, the AEO licence is becoming increasingly important as a quality certificate.

This shows companies that they are part of a secure logistics chain.