Privacy beleid

Het doel van dit beleid

Dit is het privacy beleid voor deze YKK-website. YKK Nederland respecteert uw privacy en is toegewijd uw persoonlijke date te beschermen. Hieronder vertellen we hoe YKK Nederland uw persoonlijke data gebruikt, beschermend en wat privacy rechten zijn en hoe de wet uw beschermd. Dit beleid geeft informatie over hoe we uw data verzamelen en wettelijk behandelen als u gebruik maakt van de website of reageert op pagina’s die u vragen uw persoonlijke date te delen met ons. Deze website is niet geschikt voor kinderen en verzamelen geen, bewuste, data gerelateerd aan kinderen.

 

Wie zijn wij?

YKK Nederland BV, Einsteinstraat 5, 8606 JR Sneek. (“YKK Nederland”, “YKK”, “we”, “wij”, “ons”) is de beheerder van de website en verantwoordelijk voor uw persoonlijke data. Wij hebben een Person In Charge (“PIC” ) benoemd die verantwoordelijk is voor het behandelen van vragen in relatie tot dit beleid en data protectie. Wanneer u vragen heeft over dit beleid, inclusief vragen over uw wettelijke data bescherming, dan kunt u contact opnemen met onze PIC:


Juridische naam van het bedrijf: YKK Nederland BV
Naam van de PIC: Peter Kroes
Email adres: peter_kroes@ykk.nl
Postadres: Einsteinstraat 5, 8606 JR Sneek Nederland

 

U heeft het recht een klacht in te dienen op elk moment bij de Nederlandse autoriteiten belast met databescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wij zouden het echter waarderen wanneer u in geval van klachten eerst met ons contact opneemt.

 

Wijzigingen in dit beleid en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Ons beleid wordt regelmatig beoordeelt en wij blijven dit beleid continu vernieuwen wanneer nodig. Het is belangrijk dat de persoonlijke data van u accuraat en nauwkeurig is. Vandaar dat we uw medewerking vragen in het op hoogte stellen van gewijzigde situaties tijdens onze samenwerking.

 

Welke data verzamelen we van u?

Persoonlijke data of persoonlijke informatie houdt in, alle informatie die een individu kan identificeren. Het bevat geen data waar de identiteit is weggehaald (anonieme data). Via deze website mogen wij verschillende soorten persoonlijke data verzamelen, gebruiken, behouden en versturen. De persoonlijke data kan bestaan uit, (bijv. Naam, leeftijd, geboortedatum) contact details (bijv. Email, telefoonnummer) technische informatie (bijv. IP-adres, browser, plug-ins, operating system) gebruikers data (bijv. Data hoe u de website gebruikt) en marketing/communicatiedata (bijv. Uw voorkeur bij het ontvangen van marketing van ons.). YKK Nederland verzameld geen “speciale categorie” van persoonlijke data (bijv. Afkomst, geloof, seksueel geaardheid, politieke opties, gezondheid, strafrechtelijke veroordelingen, etc.)

 

Hoe verzamelen we uw persoonlijke data, inclusief cookies?

YKK Nederland maakt gebruik van verschillende methodes om data te verzamelen van en over u.

 

Directe interactie:

U geeft ons uw contact gegevens door het gebruik maken van de website of het sturen van berichten over productvragen.

Indirecte interactie: 

We kunnen gebruik maken van technische methodes om indirect u te identificeren, dit wordt gedaan door de cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar onze cookie beleid.

 

Algemeen, hoe gebruiken we uw persoonlijke data?

Over het algemeen vertrouwen we niet op uw toestemming als u gebruik maakt van de website om uw persoonlijke data te verwerken. We maken alleen gebruik van uw persoonlijke data waar de wet ons toestemming geeft. Hoofdzakelijk gebruiken we uw persoonlijke data, ontvangen via de website of bij berichten waar u ons contacteert. We kunnen uw data gebruiken om van tevoren uw contracten op te stellen.

 

Voor welke specifieke doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken?

De belangrijkste manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en de wettelijke basis waarop wij vertrouwen om dit te doen, zijn hieronder weergegeven.

Doeleinde/ Activiteit Persoonlijke gegevens

Wettelijke basis voor verwerking*

Correspondentie met u wanneer u ons uw informatie verstrekt. Identiteit, contact gegevens. Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om u te antwoorden).
U voorzien van product details, marketing, nieuwsbrieven, etc. als u deze optie niet heeft afgekeurd. Identiteit, contact gegevens, marketing en communicatie. Kwaliteit van onze overeenkomst met u. Noodzakelijk voor ons legitieme belang (pre-overeenkomst communicatie /marketing).
Als u ons heeft verzocht u toe te voegen aan de mailing lijst en we u vragen om feedback. Identiteit, contact gegevens, profiel data, marketing en communicatie. Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om de (potentiele) klanten/gebruikers beter te begrijpen).
U in staat stellen enquêtes te voltooien. Identiteit, contact gegevens, profiel data, marketing en communicatie.  Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om de (potentiele) klanten/gebruikers beter te begrijpen, om de business met die klanten/gebruikers te ontwikkelen).
Om de website te beheren en het bedrijf te beschermen (incl. Data-analyse, testen, onderhoud, IT-security). Identiteit, gebruikers data, contact details, technisch. Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om de website, het bedrijf en netwerk security te kunnen runnen). Ook om te kunnen voldoen aan onze wettelijke plichten. 

 

*Wettelijke Basis - Legitieme belangen – managen van YKK NL terwijl de impact op u wordt geminimaliseerd.
- Uitvoering van de overeenkomst – Het voorbereiden van een overeenkomst.
- Voldoen aan de wettelijke verplichting - betekent voldoen aan wettelijke vereisten (bijv. gerechtelijke bevelen).

 

Hoe gebruiken we uw persoonlijke data voor marketing?

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name met betrekking tot marketing. Als u gebruik maakt van deze website of ons contacteert via deze website kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om een beeld te vormen wat voor u van belang kan zijn. Op deze wijze kunnen we keuzes maken wat voor communicatie relevant is voor u (bijv. Marketing). U kunt, hierdoor, marketingcommunicatie van ons of YKK Groep Companies krijgen als u deze optie niet hebt uitgezet. YKK Nederland deelt uw persoonlijke data niet met derden zonder dat u daar van tevoren toestemming voor geeft.

 

Marketingcommunicatie tools uitzetten (opting Out)

U kunt ons ten alle tijden vragen om uw optie voor marketingcommunicatie uit te zetten. Dit kunt u doen door contact met ons op te zoeken of door de opties uit te klikken waar mogelijk.

 

Wat als we het doel van de persoonlijke data willen veranderen?

Hoewel we alleen uw persoonlijke data gebruiken voor het doel waarvoor we het hebben verzameld en in samenstelling met het beleid kunnen we van tijd tot tijd wettelijk gebruik maken, zonder uw kennis, van uw data. Mochten we uw persoonlijke data voor andere doeleindes willen gebruiken nemen we uiteraard contact met u op.

 

Hoe kunnen uw persoonlijke gegevens worden vrijgegeven?

We kunnen uw persoonlijke data delen met bepaalde partijen, die hieronder te vinden zijn, deze partijen zijn onderdeel van het kopje “Voor welke specifieke doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken?”

Serviceproviders die ondersteuning bieden bij de website, IT en systeem service. Serviceproviders die anoniem data verzamelen voor marketingonderzoek. Partijen aan wie delen van ons bedrijf of activa (inclusief deze website) worden verkocht of overgedragen. Als dit gebeurt gebruiken de nieuwe eigenaren dit beleid op dezelfde manier.

We eisen van alle derde partijen dat ze de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en op de juiste manier gebruiken. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden in overeenstemming met onze instructies.

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd als deze internationaal worden overgedragen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen binnen de YKK-groep van bedrijven, waaronder onze Japanse moedermaatschappij YKK Corporation, of waar nodig naar onze externe dienstverleners. Dit kan inhouden dat uw gegevens buiten de European Economic Area (EEA) worden overgedragen. Wanneer we een dergelijke overdracht uitvoeren, zorgen we voor een vergelijkbare mate van bescherming door minstens één van de volgende beveiligingen te implementeren:

Alleen overbrengen naar landen die geacht worden een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens door de Europese Commissie te bieden (adequaatheidsbesluit); of Alleen overbrengen naar entiteiten die een overeenkomst voor gegevensoverdracht zijn aangegaan met specifieke contractvoorwaarden (SCC's) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de EU. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke mechanismen die door ons worden gebruikt bij het overzetten van uw persoonlijke gegevens uit de EEA.

 

Hoe zorgen we ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard?

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik en per ongeluk verloren, gewijzigd of openbaar gemaakt te worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot de werknemers, aannemers en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Ze verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op uw persoonsgegevens aan te pakken en we zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

 

Hoe lang zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als het noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld. We kunnen uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we geloven dat er een kans is op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u. Om de juiste bewaringstermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken. In sommige omstandigheden worden uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken.

 

Wat zijn uw wettelijke rechten?

In bepaalde omstandigheden hebt u rechten op gegevensbeschermingswetten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder:

 

TOEGANG - u kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (toegangsverzoek van een persoon tot onderwerp). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.

 

CORRECTIE - u kunt verzoeken om correctie van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren.

 

WEGHALEN (VERWIJDEREN) - u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen of weg te laten halen. We kunnen niet altijd in staat zijn om hieraan te voldoen wegens specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld.

 

BEZWAAR VOOR GEBRUIK - u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) waarvan u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden.

 

BEPERKING VAN GEBRUIK - u kunt verzoeken dat wij ons gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken. Dit stelt u in staat om ons te vragen om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te stoppen in de volgende scenario's:

- Totdat de juistheid van de gegevens is vastgesteld.

- Waar ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij het verwijderen (wissen).

- Waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, zodat u juridische stappen kunt nemen/ verdedigen.

- Waar u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens (hierboven), maar we legitieme redenen hebben om het te blijven gebruiken.

 

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met onze PIC.

Meestal geen vergoeding vereist om uw rechten uit te oefenen. U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen uw verzoek echter weigeren of een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek ongegrond, repetitief of overdreven is.

 

Wat we van u nodig hebben.
We hebben mogelijk specifieke informatie van u nodig om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) legitiem is. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen.

 


Tijdslimiet om te reageren.
We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren als uw verzoek ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.