FAQ

Uit welke onderdelen bestaat een rits?

een niet-deelbare rits                                            de onderkant van een deelbare rits

 

 

 

Nederlandse verklaring:

Top-Stops            =  toptopjes

Slider                    =  schuiver

Elements              =  elementen (tanden)

Tape                     =  ritsband

Bottomtop            =  onderstop

Insert Pin             =  Insteek

Retaining Box     = deelbaarheidsbox