Nieuws

Duurzaamheidsvisie 2050

Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan, verbindt YKK zich aan de doelstellingen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die nodig zijn om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te halen. Beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau en voortdurend inspanningen blijven leveren om de opwarming te beperken tot 1,5°C.