Stedenband Sneek - Kurobe

Op 10 september 1970 tekende oud-burgemeester Ludolf Rasterhoff van de voormalige gemeente Sneek in Japan de overeenkomst waarin Kurobe en Sneek hun zusterstadrelatie officieel vastlegden. De heer Rasterhoff werd bij deze gelegenheid benoemd tot ereburger van Kurobe. Tussen hem en de grondlegger van het bedrijf, Tadao Yoshida, ontstond een hechte vriendschap. Yoshida en diverse leden van zijn familie hebben in de loop der jaren Sneek meerdere keren bezocht om de door hem en zijn medewerkers voorgestane “cycle of goodness” (kringloop van goedheid) uit te dragen.

 

 

 

Oudste stedenband tussen een Japanse en Nederlandse stad
In 2010 bestond de jumelage 40 jaar en is daarmee de oudste stedenband tussen een Japanse en een Nederlandse stad. Tergelegenheid daarvan is door dhr. Juco Wester, lid van de stuurgroep Kurobe-Sneek, een boek  geschreven waarin wordt verslag gedaan van wat er gebeurd is in de relatie Kurobe-Sneek gedurende die 40 jaar.